Om Sandsborg

 

Barn läser4Vår målsättning är att skapa en miljö med trygga och harmoniska barn och att barnen, med montessoripedagogikens hjälp, ska få utvecklas socialt, känslomässigt och intellektuellt utifrån sina egna förutsättningar.

Montessoriförskolan Sandsborg ligger vackert och centralt beläget i Sigtuna stad på en stor naturtomt. Lokalerna är ljusa, luftiga och inredda med möbler i barnstorlek. Förskolan startades 1994 och drivs som ett föräldrakooperativ och ekonomisk förening. Det finns två avdelningar, en för yngre barn och en för äldre barn. De kallas för lilla avdelningen och stora avdelningen. På förskolan arbetar förskollärare, montessorilärare, montessoriassistenter och barnskötare samt förskolechef.

Den stora avdelningen består av barn från ca 3 år till 6 år. Förmiddagarna ägnas vanligen åt montessoripass inne. På förmiddagen är barnen pigga och mest motiverade för den typen av aktivteter och inlärning. Tiden efter lunch ägnas åt utevistelse med fri lek, naturstudier och utflykter. En dag i veckan går barnen på utflykt och äter medhavd matsäck.

Den lilla avdelningen består av barn i åldern ett till tre år. De har också montessorimaterial och montessoripass, anpassat för deras ålder och behov. Förmiddagarna ägnas åt montessoripass eller utevistelse. Även här finns tillfällen för spontana utflykter. För det lilla barnet så finns mycket att upptäcka på hemmaplan.

Montessoripedagogikens grundtankar

Maria Montessori upptäckte tidigt att barn var nyfikna, ville upptäcka och var ivriga på att få prova och lära sig nya saker. Det är något vi uppmuntrar och stöttar här på Sandsborg, barnets inneboende nyfikenhet, lust att lära och möjligheten att få vara självständig. Vi ser barn som kompetenta som både kan och vill! För att bäst lära och utvecklas erbjuder vi en miljö som är trygg, lugn och harmonisk med aktiviteter som känns meningsfulla för barnet. Här får barnet vara nyfiket, lära och upptäcka och känna arbetsglädje och stolthet över vad denne ägnar sin tid åt.

Sandsborgs pedagogik

flicka snören närbildpusselLiksom andra förskolor jobbar vi utifrån förskolornas styrdokument. Dessa är främst förskolans läroplan samt skollagen. Vår pedagogiska inriktning är montessoripedagogik.

Vårt namn

Sedan 1995 drivs verksamheten under namnet Montessoriförskolan Sandsborg men vi är fortfarande registrerade under namnet Föräldrakooperativet Sigtuna Montessoriförskola ek för. Men i folkmun är vi sedan länge kort och gott, Sandsborg!