Om oss

Barn läser4

Vision

Sandsborgs värdeord är: TRYGGHET, LÄRANDE och UTVECKLING.

Målet är att Sandsborgs Montessoriförskola ska fortsätta utveckla sin verksamhet för att i framtiden leva upp till ryktet som Sveriges bästa förskola.

Sandsborg ska vara varje barns bästa förskola varje dag.

Sandsborg

Sandsborg ligger vackert och centralt beläget i Sigtuna stad på en stor naturtomt. Lokalerna är ljusa, luftiga och inredda med möbler i barnstorlek.

Förskolan startades 1994 och drivs som ett föräldrakooperativ och ekonomisk förening. Det finns två avdelningar, en för yngre barn benämnd Ekorren och en för äldre barn med namnet Räven.

På förskolan arbetar olika yrkeskategorier som kompletterar varandra. Förskollärare, montessorilärare, montessori-assistenter, barnskötare och rektor arbetar tillsammans i en positiv och utvecklande atmosfär.

Räven består av barn från ca 3 år till 6 år. Förmiddagarna ägnas vanligen åt montessoripass samt skapande verksamhet  där utveckling och lärande står i centrum. Under Montessoripasset får barnen själva välja aktiviteter utifrån sina intressen och får utlopp för sin fantasi och svar på många nyfikna frågor. Sandsborg erbjuder en vacker och stimulerande miljö som är utforskarvänlig och lätt att orientera sig i då var sak har sin bestämda plats i rummet. Miljön är helt anpassad efter barnens storlek vilket skapar trygghet och självständighet.

Tiden efter lunch på Räven ägnas åt utevistelse med fri lek, rörelselekar och naturstudier.  En dag i veckan går barnen på utflykt för att utforska närmiljön och besöker bland annat den närliggande skogen eller lekplatsen. Under utflyktsdagarna äter vi medhavt mellanmål ute

Utomhusverksamheten är av största betydelse för varje barns välbefinnande och vi är ute under flera tillfällen varje dag. Vi har ett stort intresse för kost och hälsa och arbetar för att erbjuda såväl barn som pedagoger hälsosam och god mat.

Våra goda luncher kommer från R&R Matproduktion som är KRAV-certifierade och erbjuder ekologisk och närproducerade råvaror utan smaktillsatser. På deras hemsida hittar ni  även veckans menyer.  http://www.matproduktion.se

Ekorren består av barn i åldern 1 till 3 år. De har också montessorimaterial och montessoripass, anpassat för deras ålder och behov. De har även mycket skapande verksamhet och utevistelse. De utnyttjar även tillfällen för spontana utflykter.

Sandsborgs pedagogik

flicka snören närbildpusselFörskolan styrs av skollagen och läroplanen.

Sedan 2020 ingår även barnkonventionens lagar och förordningar i  läroplanen

Vår pedagogiska inriktning är montessoripedagogik.

Vi strävar efter att utvecklas och arbetar med systematiskt  kvalitetsarbete på olika nivåer genom analys, reflektion och utvärdering.

 

 

 

Skollagen ( kap 8 gällande förskolan )

Förskolans läroplan Lpfö18

Montessoripedagogikens grundtankar

Vi tror på montessoripedagogiken därför att den sätter barnet i centrum och att vår mångsidiga verksamhet skapar möjligheter för varje barn att utvecklas och hitta sina intressen, att koncentrationen är en viktig nyckel till vårt allmänna välbefinnande.

Maria Montessori upptäckte tidigt att barn var nyfikna, ville upptäcka och var ivriga på att få prova och lära sig nya saker. Det är något vi uppmuntrar och stöttar på Sandsborg, barnets inneboende nyfikenhet, lust att lära och möjligheten att få vara självständig.

Vi ser barn som kompetenta som både kan och vill! För att bäst lära och utvecklas erbjuder vi en miljö som är trygg, lugn och harmonisk med aktiviteter som känns meningsfulla för barnet. Här får barnet vara nyfiket, lära och upptäcka och känna arbetsglädje och stolthet över vad denne ägnar sin tid åt.

Sandsborg är medlemmar i Svenska Montessoriförbundet