Här kommer årets första nyhetsbrev i ett nytt format.

Våren har kommit med besked den senaste veckan och förhoppningsvis innebär det att vi slipper tänka på snöskottning mer för den här säsongen.

Sandsborgs årsmöte 2015

Onsdagen den 22:a april är det dags för årsmötet. För att öka närvarointresset har vi i år förlagt mötet till 32 RoK i Sigtuna. De flesta känner säkert till detta ställe men annars går det att läsa mer på www.32rok.se. Enklare mat och dryck i form av wraps och vatten kommer att erbjudas från klockan 18.00. Kom gärna och mingla med övriga familjer och styrelse innan mötet. En viktig punkt på agendan kommer att vara huruvida vi skall erbjuda 6-årsverksamhet i framtiden eller inte. Styrelsen menar att det finns skäl att lyssna på och låta alla medlemmar ta detta beslut då det är ett inriktningsbeslut för verksamheten. Ta gärna kontakt med styrelsen eller förskolechefen om du vill veta mer innan årsmötet. Styrelsen kommer att informera om bakgrund och konsekvenser av att både behålla och ta bort 6-årsverksamheten på årsmötet.

Studieresa för personalen

Under våren kommer personalen att åka på en studieresa. De kommer att besöka en montessoriförskola i Wien och titta på hur verksamheten går till där. Detta innebär dels att vi kommer att hålla stängt den 24 april 2015 men även att vi eventuellt kommer att behöva ha jourföräldrar tillsammans med vikarier att hantera verksamheten på eftermiddagen den 23 april 2015. Mer information om detta kommer när det börjar närma sig.

Ökad marknadsföring

Eftersom alla barn på förskolan födda 2009 har valt andra skolor till hösten kommer vi inte ha någon 6-årsverksamhet det kommande läsåret. Det innebär att 8 barn lämnar oss och vi har alltså så många platser som behöver fyllas till hösten. Som det ser idag har vi inte så många barn i kö under året och styrelsen har därför börjat titta närmare på marknadsföringsaktiviteter. Till det behöver vi allas hjälp. Den viktigaste informationskanaler vi har mot föräldrar i Sigtuna som letar förskoleplats till sina barn är vi själva. Vänner, grannar, öppna förskolan och så vidare, lyssnar hellre på oss som har valt och våra erfarenheter än på en plansch på anslagstavlan. Självklart ska vi marknadsföra oss även på det viset, men snacket på stan är oslagbart i det här fallet.
Har du idéer, frågor eller funderingar så skicka ett mail eller ring mig, eller någon annan i styrelsen.

Ökade öppettider innan aftnar

Från 2015 har vi öppet till 16.45 även dagar innan aftnar. Vi tittar hela tiden på hur vi kan anpassa och förbättra våra tjänster för våra medlemmar. Redan under 2014 beslutades att från 2015 skall vi hålla öppet till 16.45 innan aftnar. Detta är nu infört. Styrelsen tittar även vidare på hur vi kan utöka andra tider för att förbättra tillgängligheten och kanske öka intresset för vår förskola. Detta görs tillsammans med en analys hur detta påverkar ekonomin och den pedagogiska verksamheten.

Missa inte vår nya hemsida

Har du ännu inte besökt vår nya fina hemsida så är det dags nu. Du har i dagarna fått inloggningsuppgifter för att komma åt de interna delar som bara är tillgängliga för våra medlemmar. Skicka ett mail till marknad@sandsborg.com om du inte fått inloggningsuppgifter eller har andra problem med hemsidan.

Feedback på användandet av Tempus?

Fantastiskt eller bara otroligt bra? Omdömena om det nya systemet har minst sagt varit delade. Vi är i en testfas och vi kommer att ta upp detta som en diskussionspunkt på årsmötet. Tänk gärna genom hur det har fungerat så vi kan ha en öppen och bra diskussion på årsmötet med feedback om hur vi kan och vill använda systemet i framtiden.

Valberedningen har startat sitt arbete

Valberedning är i full gång med att rekrytera medlemmar till styrelsen. Har du idéer om detta så skall du kontakta valberedningen@sandsborg.com.

Vårstädning den 9:e maj

Vi fortsätter på den inslagna vägen efter succén på förra årets höststädning och erbjuder tyska grillade korvar (och andra mer barnvänliga dito) med tillbehör för hela familjen efter utfört dagsverke.

Planera redan nu in denna dag i era kalendrar.

Ekonomin

Ekonomin ser bra ut och förväntas se bra ut hela det första halvåret 2015. Beroende på intaget till hösten finns det farhågor om en kraftigt försämrad ekonomi för andra halvåret. Styrelsen har haft ett möte om detta för att titta på vilka olika scenarios som kan inträffa och hur vi i så fall kan åtgärda en försämrad ekonomi.

Fastigheten

Som de flesta har märkt har det börja röra på sig igen på de återstående arbeten som är kvar för att slutföra arbeten med den stora ombyggnaden som skedde 2014. Gången till stora avdelningen och staketet till den nya ”lilla gården” har nu blivit åtgärdade.
Fundera gärna och kom med feedback t.ex. på årsmötet hur du upplever att den nu lite mindre parkeringen fungerar vid hämtning och lämning. Är det ett problem, kan det förbättras?

Mvh,

Ordförande, Tobias Olofsgård och styrelsen.